EU Projekti

 • EUROPEAN GENERATION LINK (Grundtvig) - medgeneracijsko povezovanje mladih in starih. Le ti so mladim predstavili svoje življenjske izkušnje povezane z bivanjem v različnih evropskih državah (2006 - 2008)
 • VISIBLE (Leonardo da Vinci) - Spolu prilagojeno poučevanje in svetovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju - predstavitev dobrih praks različnih evropskih držav (2006 - 2008)
 • FATCAT (Leonardo da Vinci -Transfer of Innovation) - Prenos inštrumenta/ orodja za merjenje kompetenc na področju mehkih veščin s pomočjo metode »Povratne informacije 180 Stopinj « (2007 - 2009)
 • GENDER & DIVERSITY (Leonardo da Vinci -Transfer of Innovation) - Prenos načela enakopravnosti spolov z upoštevanjem raznolikosti v vsakdanjo delovno prakso na področju Poklicnega izobraževanja in usposabljanja (2007 - 2009)
 • BETTER BUILDING (Leonardo da Vinci -Transfer of Innovation) -Usposabljanje in osveščanje pedagogov in lokalnih skupnosti za ekološko varčnejšo in kvalitetnejšo gradnjo (2007 - 2009)
 • EMPOVER DEPRIVED LEARNERS (Leonardo da Vinci -Transfer of Innovation) - Narediti učenje in izobraževanje bolj atraktivno za starejše ljudi z nizko izobrazbo s pomočjo samoizobraževanja (2007 - 2009)
 • SYNTHESIS - HEALTH AND SOCIAL SERVICES INTEGRATION FOR THE MOST VULNERABLE GROUPS (PROGRESS) - Integracija Zdravstvenega in Socialnega sistema s posebnimi poudarki na prevenciji socialne izključenosti in (za) varovanja najbolj ranljivih skupin (2007 - 2009)
 • FOOD LITERACY - A New Horizontal Theme in Adult Education and Counselling (LLLP - Socrates 2005 - 2007)
 • GOLDEN GOAL - Basic skills & Communication Training with Integrated Sport Activities (Socrates - Grundtvig)
 • BAGRU (Lifelong learning programme in Leonardo da Vinci) Razvoj konceptov osnovnih in socialnih veščin pri osebah, ki se soočajo s težavami na trgu dela. (2009-2011)
 • MONtour (Ministry of Tourism - Austria) New vocational qualification approaches for the Tourism sector (Novi pristopi pri poklicnem usposabljanju v sektorju turizma) (2010-2012)
 • EMPAD (Grundtvig-Adult education)-Opolnomočenje oseb s težavami v duševnem zdravju za vseživljenjsko učenje in socialno vključevanje. (2010-2012)
 • COOPERACTIVE (Fondo sociale Europeo, Ministrstvo za delo in socialne zadeve - Italija, Regija Veneto)- Promocija in izvajanje inovativnih pristopov za vključitev oseb ki so prestajale zaporno kazen, na trg dela. (2009-2010).
 • VOICES FROM INSIDE (Grundtvig-Partnerships)-Podpora socialni rehabilitaciji in reintegraciji bivših zapornikov v Evropski Uniji.
 • FSILM - Spodbujanje socialnega vključevanja in vključujoč trg dela v Republiki Makedoniji (IPA sredstva) (2011 - 2013)
 • ASBAE (Daphne III) - Naslavljanje spolnega medvrniškega nasilja med mladimi v Evropi (2013 - 2015)

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.