Zaposlitvena in poklicna rehabilitacija

Zaposlitvena in poklicna rehabilitacija

 

  • je pravica invalida do posameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije v obsegu, na način in v trajanju, opredeljenem v rehabilitacijskem načrtu (13. člen ZZRZI),
  • so storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero (4. člen ZZRZI),
  • se izvaja kot javna služba v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije.

 

V Papilot, zavodu, Ljubljana želimo zagotoviti enakovredno vključevanje invalidov v redno delovno in socialno okolje ter delujemo svetovalno na področju izboljšanja delovne klime in učinkovitosti v podjetjih.
Od leta 2006 je zavod Papilot izbrani koncesionar Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na področju izvajanja storitev zaposlitvene/ poklicne rehabilitacije, po naročilu Zavoda RS za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in posameznih podjetij. Cilj zaposlitvene rehabilitacije je izenačitev možnosti zaposlovanja invalidov: usposobiti invalida za ustrezno delo, da se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajamo na podlagi koncesijske pogodbe z MDDSZ za obdobje 2014-2021 na področju štirih Območnih služb ZRSZ: OS Ljubljana, OS Koper, OS Sevnica in OS Novo Mesto.

Storitve, ki jih naročajo podjetja:

  • Ocena doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov (kot podlaga za določitev subvencije plače invalidov, v skladu s Pravilnikom o merilih in postopku za določitev subvencije plače za invalide)
  • Analiza konkretnega delovnega mesta
  • Načrt prilagoditve delovnega mesta, okolja in potrebnih tehničnih pripomočkov za osebe z zdravstveno oviranostjo
  • Priprava mnenja o ravni sposobnosti, znanj, delovnih navad in interesov - ocena delazmožnosti
  • Vodenje usposabljanja na konkretnem delovnem mestu
  • Svetovanje s področja reševanja invalidske problematike v podjetjih

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.