Kaj je podporna zaposlitev?

Podporna zaposlitev je zaposlitev invalida na delovnem mestu v običajnem delovnem okolju, vendar z nudenjem strokovne in tehnične podpore invalidu, delodajalcu in delovnemu okolju. Ta podpora je pomembna predvsem pri uvajanju na delo in vključevanju v delovno okolje. Izvaja se kot svetovanje in usposabljanje za delo, spremljanje pri delu, ocenjevanje delovne uspešnosti ter tehnična podpora s prilagoditvijo delovnega mesta in sredstev za delo.

Invalidska podjetja pa so tiste organizacije, ki zaposlujejo in usposabljajo vsaj 40 % invalidov (sem pa se ne štejejo invalidi zaposleni na zaščitenih delovnih mestih). Skladno s številom zaposlenih invalidov invalidska podjetja zaposlujejo tudi strokovne delavce s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov.

 

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.