Socialna vključenost

Socialna vključenost

Z izvajanjem programov socialne vključenosti omogočamo osebam z odločbo o nezaposljivosti ponovno socialno in delovno integracijo, vzdrževanje ter razvijanje kompetenc, potrebnih za uspešno vključevanje v vsakdanje življenje.

Z nakupom izdelkov, ki so jih izdelali uporabniki na delavnicah, boste razveselili vaše najbližje kot tudi prispevali k vzpodbudi uporabnikov socialne vključenosti.

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.