Projekti v Sloveniji

 • 65+ - Projekt za aktivnost, prenos znanja in prostovoljstva v starosti (EEA, Norveški finančni mehanizem)
 • Generacija ima prednost
 • Julija, avgusta, smeha polna usta
 • Od kmeta do kmeta prek spleta
 • Prosti čas Je zakon
 • Mar mi je zase
 • Ali je kaj trden most?
 • Naj življenje otrok ne bo tek za otrostvom
 • Triangel - Program za družinsko pismenost
 • Vesna - Program za starejše
 • EQUAL - Romski zaposlitveni center

"Po znanje"

"Po znanje" "Po znanje"

Predstavljamo vam projekt, ki smo ga skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije izvedli z namenom pridobivanja znanja različnih ciljnih skupin.

Projekt je bil razdeljen na sledeče programe:

 • Andragogika po meri
 • Staro za novo
 • Podjetništvo in Romi
 • Medijska pismenost

  

Projekt je bil sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada. Več informacij o projektu "Po znanje" najdete v spodnji priponki. 

Datoteke

Kolednik

Kolednik

Papilot, zavod iz Ljubljane,v okviru sofinanciranja Ministrstva za izobraževanje, znanost,kulturo in šport RS in Evropskega socialnega sklada, v slovenskem prostoru izvaja projekt KOLEDNIK- etno program socialno-delovne vključenosti invalidnih oseb.

Projekt sledi iniciativi podpore zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti invalidnih oseb v širše družbeno okolje.

S projektom želimo spodbujati in razvijati umetniške potenciale invalidnih oseb, zaposlenih v Zaposlitvenih centrih zavoda Papilot, saj pri delu z invalidnimi osebami opažamo njihov velik umetniški potencial in željo po rokodelskih aktivnostih, hkrati pa pomanjkanje identitete, in nizko samopodobo.

Zato smo želeli ujeti več muh na en mah-spodbuditi ustvarjalnost in kreativnost invalidnih oseb in jo materializirati v obliki didaktičnih izdelkov iz naravnih materialov na temo slovenske kulturne dediščine. Kulturna dediščina je izvrsten medij za oblikovanje in razvoj identitete, ne le identitete invalidnih oseb, ki izdelke oblikujejo, temveč tudi identitete oseb, ki izdelke uporabljajo.

Slovenska kulturna dediščina nas je navdahnila v oblikovanje didaktičnih igrač/ spominkov/ poslovnih daril kot so sestavljanke na temo slovenska vas, puzzle na temo idrijske čipke, pobarvanke na temo panjskih končnic, družabne igre na temo poznavanje Slovenije ....

Izdelke, ki jih, pod vodstvom usposobljenih mentorjev in zunanjih umetniških sodelavcev- dobro poznanih slovenskih imen na področju kulture, izdelujejo invalidne osebe, distribuiramo po šolah in vrtcih, saj so izvrstno didaktično-pedagoško orodje za spoznavanje Slovenije in njene kulturne dediščine, hkrati pa tudi za razvijanje socialnih spretnosti in veščin, saj gre navsezadnje za učenje preko igre. Vsak izdelek, vsebuje tudi predstavitveno brošuro izdelovalca, katere sporočilo je ozaveščanje o enakih možnostih invalidnih oseb, o pomenu njihovega socialno delovnega vključevanja, kar učitelj lahko uporabi kot osnovo za pogovor o družbeno pomembnih temah, kot so tolerantnost, enakopravnost, enake možnosti...

Hkrati so izdelki dostopni tudi vsem ljubiteljem Slovenije in njene kulturne lepote.

Projekt Kolednik se bo zaključil konec septembra 2012, idejo Kolednika pa bomo nadaljevali v obliki socialno-kulturnega podjetja, ki bo še naprej skrbelo za didaktične izdelke/spominke/darila povezana s slovensko kulturno dediščino.

Za več podatkov o projektu lahko kontaktirate vodjo projektov Toma Zajška, na naslov: tom.zajsek@papilot-international.si

Datoteke

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.