ISO sistem kakovosti

Kakovost zavoda je cilj, ki ga ni težko doseči, če standarde kakovosti, strategijo in vizijo podjetja udejanjimo v praksi, saj je vrednota verjeti v to kar delamo.

Papilot zavod skupaj s povezanimi zavodi sledi svoji viziji in pri tem verjame v kakovost pristopa in nastopa. Ob tem se je za uresničevanje vizije, poslanstva in nenehnega izboljševanja vodenja in izvajanja storitev pokazala potreba po pridobitvi certifikata sistema kakovosti ISO 9001:2008. Smo sistem v katerem naše poslanstvo vodi kakovosten pristop k posamezniku in izvajanju storitev, ki jih izvajamo strokovno, odgovorno, profesionalno, muldisciplinarno, s pravo mero empatije in uspešno. 

Zavod Papilot je s svojimi enotami v Ljubljani, Kopru, Krškem in Murski Soboti prejel certifikat kakovosti ISO 9001:2008 na področju Profesionallne rehabilitacije, Aktivne politike zaposlovanja, Socialnih programih in izobraževanju, svetovanju in usposabljanju in razvoju .

Zavod Vitis in Zavod Ruj sta pridobila certifikat kakovosti,  na področjih Zaposlitvene rehabilitacije, Socialne vključenosti in Aktivne politike zaposlovanja.

Zaposlitveni center Ruj, Zaposlitveni center Papilot Koper in Zaposlitveni center Papilot, Posavje, so certifikat ISO 9001:2008 pridobili na področju Usposabljanja in zaposlovanja invalidov.

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.