Vrednote

Vrednote

Naša vizija in poslanstvo temeljita na vrednotah, ki jih vsakodnevno sporočamo s svojim delovanjem:

  • Visoka strokovnost in zavezanost k razvoju
  • Odgovornost do sebe, soljudi, in narave
  • Timsko delo, prilagodljivost in pozitivna naravnanost
  • Osredotočenost na uporabnike in doseganje ciljev
  • Kreativnost, fleksibilnost in drznost
  • Učinkovit odziv na spremembe
  • Premikanje meja mogočega

Izvajanje naših programov temelji na celostnem pristopu k posamezniku, na strokovni individualni obravnavi ter izkustveno doživljajskem delu v majhnih skupinah, v katerih skušamo s pomočjo igre vlog, simulacije, psiho drame in interakcijskih tehnik vzpodbuditi kvalitetnejšo komunikacijo, vplivati na povečanje samozavesti in pozitivne samopodobe, graditi na vpogledu v lastno funkcioniranje ter prispevati k večji sociabilnosti, osebnostni rasti in zorenju.
Poslovni sistem Papilot, poleg sedeža, vključuje tri enote, dva povezana zavoda in tri zaposlitvene centre. V multidisciplinarnih strokovnih timih zaposlujemo preko 50 strokovnjakov naslednjih profilov: psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi, delovni terapevti, ekonomisti, zdravniki.
Pri izvajanju storitev smo zavezani h kakovosti in razvoju s ciljem zagotavljanja nenehnih izboljšav. Skladnost sistema vodenja kakovosti zavoda Papilot z zahtevami standarda ISO 9001: 2008, je bila v letu 2009 potrjena s certifikatom in redno obnavljana vsako leto.

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.