Dejavnost

Dejavnost

Zavod Papilot, s sedežem v Ljubljani, deluje v domačem in mednarodnem prostoru od leta 1995 z dejavnostjo izobraževanja, svetovanja in preventive ter snovanja in izvajanja programov na področju razvoja človeških virov.

V svojih pristopih namenjamo posebno skrb vzpodbujanju aktivnega vključevanja državljanov v delovno in socialno okolje ter dvigu njihove splošne ravni zadovoljstva in kakovosti življenja.

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.