Kako napisati dober zaposlitveni oglas?

Da bi delodajalci pritegnili ustrezne kandidate ter se izognili velikemu številu neprimernih prijav, je bistvenega pomena dobro napisan zaposlitveni oglas. Ta naj bi vseboval večino naslednjih podatkov:

PODATKI O DELODAJALCU IN DELU TER POGOJI DELA:
 

Naziv in naslov delodajalca:

Kandidati lahko iz teh podatkov pridobijo informacije o podjetju, ki so dosegljive na spletu (spletna stran podjetja, poslovni in drugi imeniki, morebitne novice ipd.).

Kontaktna oseba delodajalca s kontaktnimi podatki (telefon, e-pošta):

Kandidati lahko pridobijo dodatne informacije o delu in pred prijavo ugotovijo, če je le-to primerno za njih.

Kraj opravljanja dela:

Kandidati lahko presodijo, ali so pripravljeni delo opravljati, kjer je navedeno oz. ali so se pripravljeni preseliti v kraj dela.

Naziv delovnega mesta:

Podaja osnovno informacijo o delovnem mestu oz. vrsti dela.

Opis del in nalog:

Podroben opis omogoča kandidatom, da dobijo boljši vpogled v delo, ocenijo svoje kompetence za takšno delo ter se na osnovi tega odločijo za prijavo. Opišemo delovne naloge, aktivnosti, področja (so)delovanja in odgovornosti.

Trajanje in način zaposlitve ter poskusno delo:

Opredelimo, za kakšno vrsto zaposlitve gre (redno razmerje za določen ali nedoločen delovni čas, pogodbeno delo, storitve samostojnega podjetnika) in trajanje zaposlitve. Smiselna je informacija, ali gre za nadomeščanje, možnost podaljšanja ipd. Če delo predvideva poskusno obdobje, ga časovno opredelimo (do 6 mesecev).

Delovni čas in urnik dela:

Opredelimo delovni čas (polni, polovični oz. tedensko število ur) in urnik dela (dopoldanski, popoldanski, deljen, izmenski, nočni, fleksibilen), tako da lahko kandidati ugotovijo, ali ustreza njihovim pričakovanjem.

PRIČAKOVANJA DELODAJALCA:

Izobrazba kandidatov:

Dobro je opredeliti razpon primerne izobrazbe in smer izobrazbe ter jasno napisati, v kolikor obstajajo minimalne zahteve glede izobrazbe.

Delovne izkušnje kandidatov:

Tudi pri delovnih izkušnjah je najbolje opredeliti razpon izkušenj ter področje izkušenj. Prav tako je smiselno pripisati, ali gre zgolj za izkušnje, ki se štejejo v delovno dobo ali tudi pridobljene preko pogodbenega ali študentskega dela.

Druge kompetence oz. pričakovanja:

Opredelimo nujne in želene pogoje ter kompetence, ki jih pričakujemo od kandidatov. Izpostavimo znanja (jeziki, računalniška in strokovna znanja), osebnostne lastnosti in spretnosti, pomembne za uspešne kandidate.

Vozniški izpit in prevoz:

Izpostavimo, v kolikor je za opravljanje dela potreben vozniški izpit ter morebiti tudi lasten prevoz.

PONUDBA DELODAJALCA:

Opišemo, kaj bomo nudili izbranemu kandidatu:

- lastnosti delovnega okolja,
- možnosti napredovanja in izobraževanja,
- možnosti osebnostne in karierne rasti,
- višina osebnega dohodka, možnosti nagrajevanja in drugih bonitet.

ROK IN NAČIN PRIJAVE:

Opredelimo časovni rok prijave (vsaj 3 delovne dni oz. več, če ne pričakujemo večjega števila prijav) ter način prijave (pisno, preko elektronske pošte, telefonsko, preko zaposlitvenih portalov). Opredelimo tudi želene dokumente, ki jih naj kandidati priložijo prijavi (življenjepis, reference, dokazila o izobrazbi in znanjih).

 

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.