Izvedba projekta Oviranost je lahko priložnost

Izvedba projekta Oviranost je lahko priložnost Izvedba projekta Oviranost je lahko priložnost Izvedba projekta Oviranost je lahko priložnost

 

Oviranost je lahko priložnost je projekt v sklopu Programa za razvoj podeželja, v okviru Evropskih sredstev in projektov Evropa investira v razvoj dejavnosti na podeželju. Konkretni projekt, ki ga izvajamo je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Gre za dvo-letni projekt, ki se konec leta 2021 zaključuje. Nosilni projektni partner je Zaposlitveni center Papilot, Koper, smo ustanova z dolgoletnimi izkušnjami s področja zaposlovanja, varstva in usposabljanja invalidov. Svoje znanje in izkušnje smo s pomočjo partnerske kmetije v okviru projekta Oviranost je lahko priložnost prenesli v  ruralno okolje in na kmetijo v okviru njenih dejavnosti. K sodelovanju smo povabili ekološko kmetijo Farmo Prestranek, ki je s tem pridobila naziv projektnega partnerja. V času trajanja projekta uspešno sodelujemo in povezujemo dejavnosti drugih projektov, takšen projekt je tudi Prehod mladih na trg dela, ki je integriral tudi druge kmetije.

Namen projekta je preučevanje dejavnosti na kmetijah, preverjanje zmožnosti oseb z oviranostjo, prilagoditev delovnih mest in usposabljanje kadra za usposabljanje oseb z oviranostjo. Razvoj in povezovanje dejavnosti na področju kmetije, turizma, izobraževanja. Razvoj novih dejavnosti in ustvarjanju novih zaposlitvenih možnosti na kmetijah za osebe z oviranostjo.

 

Namen projekta je bil ustvariti kakovostna trajnostna delovna mesta, preučevanje delovnih mest na podeželju, prilagoditev v primeru, da je ta potrebna in omogočanje delovnih mest osebam na kmetijah, ki imajo določene omejitve.

Splošni cilji projekta so:

  • usposabljanje strokovnih delavcev za delo z invalidi na kmetijah,
  • usposabljanje in zaposlovanje invalidov na kmetijah in na podeželju,
  • razvoj novih zaposlitvenih priložnosti,
  • razvoj dodatnih (dopolnilnih) dejavnosti in poslovnih priložnosti na kmetijah.

 

V okviru projekta smo izvedli več usposabljanj za strokovne delavce, izobrazili smo kader, ki je na podlagi osvojenega znanja prenesel znanja osebam z  oviranostjo. V času izvajanja aktivnosti smo izdelali dva modela za omenjeno izobraževanje kadra. Oba modela sta se v praksi izkazala kot zelo uspešna. Vse aktivnosti in izobraževanja pa so bile izvedene na Farmi Prestranek v sodelovanju z našim projektnim partnerjem. 

Usposabljanja so potekala na področju kulinarike, domačih obrti, kozmetike izdelave uporabnih predmetov...

Projektni partner Farma Prestranek je v sklopu trajanja projekta razvil tudi novo dejavnost, ki se je pojavila kot možna na podlagi projektnih izkušenj: Izdelavo sira.

Rezultati projekta prinašajo širše družbeno socialne koristi, predvsem gledano s stališča njihove prenosljivosti na druge kmetije in v druga ruralna okolja. Neposredne koristi od rezultatov projekta imajo predvsem invalidi in druge ranljive skupine, saj se jim na ta način omogočijo nove možnosti za zaposlovanje, dodatne poti na trg dela in pridobivanje znanj.

Celotna realizacija projekta je potekala v času korona krize, kar je pomenilo konstantno prilagajanje razmeram in  te razmere so žal tudi vplivale na realizacijo, vendar smo izredno veseli, da smo uspeli projekt v celoti realizirati.

 

V prihodnje si želimo, da bi naš model pripomogel k reševanju problematike za zaposlovanje oseb z oviranostjo na področju kmetijstva in spodbujal razvoj novih dejavnosti na področju kmetijstva.

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.