Kako kandidiram na prosta delovna mesta?

Za kandidiranje na prosta delovna mesta je izrednega pomena ustrezna analiza zaposlitvenega oglasa. Pozanimamo se in pridobimo čim več informacij o delodajalcu ter kontaktni osebi. Natančno preberemo opis del in nalog (tako da si lahko dobro predstavljamo, kako poteka delo), zahtevane in pričakovane kompetence kandidatov (izobrazba, izkušnje, osebnostne lastnosti) in pogoje dela (urnik, način zaposlitve). V primeru nejasnih oglasov je smiselno stopiti v stik z delodajalcem preko telefona že pred prijavo in se pozanimati o dodatnih informacijah o delu. Iz pridobljenih informacij lahko sklepamo, kakšno osebo želi zaposliti delodajalec. Poglejte si še, kako je napisan dober zaposlitveni oglas in kakšne informacije nudi iskalcem zaposlitve.


Skladno z rokom prijave napišemo prijavo oz. vlogo za razpisano delovno mesto (in ne prošnje, saj ne prosimo za delo, temveč ponujamo svoje kompetence). Prijava mora biti ustrezno napisana in ne sme presegati ene strani. Delodajalci prejmejo mnogo prijav in zato moramo njihovo pozornost ujeti s strnjeno predstavitvijo. Izpostavimo naše kompetence, motivacijo za delo, zakaj bi želeli delati v tem podjetju in kakšen bi bil naš doprinos (oz. v čem smo boljši od ostalih kandidatov).


Prijavi priložimo življenjepis – povzetek naših kontaktnih podatkov, delovnih izkušenj, izobraževanj in usposabljanj ter preostalih kompetenc. Sem spadajo:


- znanja tujih jezikov, ki jih ocenimo opisno ali z ustreznimi lestvicami,

- računalniška znanja, navedemo programe/programska okolja ter ocenimo nivo uporabe,

- komunikacijske, socialne, vodstvene in organizacijske kompetence.

Pomoč pri prepoznavi in opisu kompetenc in interesov nam lahko nudi sledeča spletna stran:

Samoocena.
Izpostavimo lahko tudi strokovne kompetence, udeležbe na seminarjih in konferencah, članstva v organizacijah, naše prispevke, če jih imamo, prejete nagrade itd. Lahko izpostavimo kakšen hobi ali drugo našo prostočasno aktivnost, če je to smiselno za delovno mesto, na katerega se prijavljamo.


Življenjepis naj ne bo daljši od dveh strani. Uporabimo lahko evropsko standardizirano obliko Europass življenjepisa, ki jo veliko delodajalcev že pozna in lahko hitro najdejo ključne informacije, poleg tega pa ga lahko uporabimo tudi za prijave na delovna mesta v tujini. Prednost Europass življenjepisa je tudi, da ga lahko s pomočjo spletne aplikacije poljubno preurejamo in dopolnjujemo.


Če uporabimo drugačno obliko življenjepisa, bodimo pozorni na to, da ga funkcionalno-kronološko strukturiramo, kar pomeni, da ga napišemo po sklopih (izkušnje, izobrazba, usposabljanja, ostale kompetence) in sicer od zadnjih izkušenj do starejših. Izpuščamo nepomembne informacije (npr. osnovnošolsko ali srednješolsko izobrazbo, v kolikor imamo univerzitetno). Tudi življenjepis oblikujemo skladno z razpisom delovnega mesta in ga prilagodimo tem potrebam.


Če je zahtevano ali se nam zdi smiselno, priložimo še dokazila o izobrazbi, izkušnjah in znanjih (npr. certifikati znanja jezikov), zelo dobro pa je priložiti tudi reference bivših delodajalcev. Reference ali ocene dela dajo potencialnemu delodajalcu vpogled v vaše preteklo delo in dodatno podkrepijo vaše kompetence predstavljene v prijavi, ponudbi oz. življenjepisu.

Poslovni sistem Papilot

produkcija: Kabi d.o.o.